Erinevatele ettevõtetele ja asutustele toodetud maineklippide läbivaks jooneks on informatiivsus. Asjaosaliste endi intervjuu-vormis antud kommentaarid lisavad sisukust.
Selle läbi saab vaataja lisaks emotsioonile ka midagi uut teada.
Leia rohkem näiteid portfooliost.